Svar på vanlige spørsmål

Sp. Hvorfor gjennomfører ACCO Brands dette utskiftningsprogrammet?

Sv. ACCO Brands har satt i gang et utskiftningsprogram av hensyn til brukernes sikkerhet og for å forhindre muligheten for skader. Hvis du tror du har en av de berørte modellene, Promax-makuleringsmaskiner av modellen REX823 eller RSX1035, må du slutte å bruke makuleringsmaskinen umiddelbart, trekke ut stikkontakten og gå til nettstedet https://RexelPromaxReplacementqa.expertinquiry.com, hvor du vil finne instruksjoner om hvordan du kontrollerer modellnummeret og informasjon om hvordan du får skiftet den ut kostnadsfritt.

 

Sp. Hvilke modeller er inkludert i dette utskiftningsprogrammet / Hvordan vet jeg om makuleringsmaskinen min er berørt?

Sv. Dette utskiftningsprogrammet gjelder bare modellene Promax REX823 og RSX1035 av Rexels Promax-makuleringsmaskiner. Gå til nettstedet https://RexelPromaxReplacementqa.expertinquiry.com for å få ytterligere informasjon om hvordan du kontrollerer modellnummeret til makuleringsmaskinen din. Hvis du har en av de berørte makuleringsmaskinene, følger du instruksjonene om hvordan du registrerer deg. Når vi har verifisert produktinformasjonen, vil du få en gratis erstatningsmakuleringsmaskin.

Sp. Hva er problemet som førte til at dere satte i gang utskiftningsprogrammet?

Sv. ACCO Brands har mottatt noen få rapporter om at enkelte Promax-makuleringsmaskiner har antent brennbart materiale inni makuleringsmaskinene under drift.  Dette gjelder bare to modeller av makuleringsmaskinene – Promax-makuleringsmaskinene REX823 og RSX1035. Selv om ingen av disse involverte rapporter om alvorlig personskade eller skade på eiendom, har vi frivillig satt i gang et program for kostnadsfri utskiftning for brukere som har et produkt som er berørt. Dette er bare for sikkerhets skyld og fordi vi ved ACCO Brands er svært opptatt av brukernes sikkerhet.

Sp. Det virker som om min er ok. Kan jeg fortsette å bruke makuleringsmaskinen?

Sv. Nei, vi ber alle brukere om å slutte å bruke de berørte makuleringsmaskinene umiddelbart og å delta i utskiftningsprogrammet ved å gå til nettstedet https://RexelPromaxReplacementqa.expertinquiry.com.

Sp. Hvordan utfører ACCO Brands dette utskiftningsprogrammet?

Sv. Vi har varslet kundene og forhandlerne våre og bedt dem trekke produktet tilbake fra salg og distribusjon. Vi har også bedt forhandlerne om å varsle kundene om utskiftningsprogrammet. Hvis du tror at du kan ha en av de berørte modellene, må du slutte å bruke makuleringsmaskinen umiddelbart og gå til nettstedet https://rexelpromaxreplacementqa.expertinquiry.com for å få mer informasjon om hvordan du får en erstatningsmaskin.

Sp. Hvilken erstatning tilbyr dere?

Sv. Hvis du har Rexel Promax-makuleringsmaskinen REX823 eller RSS1035,, erstatter vi den med en oppgradert Rexel Momentum.

Sp. Hvor lang tid tar det før jeg får en erstatningsmaskin?

 

Sv. Det vil ta ca. 4 uker fra datoen vi bekrefter registreringen din. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører, og du kan være trygg på at vi arbeider så raskt som mulig for å sende deg en erstatningsmakuleringsmaskin.

Sp. Hvordan skal jeg kaste makuleringsmaskinen?

Sv. Berørte makuleringsmaskiner skal ikke kastes som normalt husholdningsavfall, men skal resirkuleres eller kastes separat.  Kasser den berørte makuleringsmaskinen i samsvar med de lokale WEEE-kravene (om elektrisk og elektronisk avfall) og veiledning i landet du bor i, for eksempel hos en miljøstasjon i kommunen der du bor